Join the ISBE
Announcement
2020-04-08
On February 7, 2020, a medical rescue team from the Second Hospital of Jilin University, led by Vice Dean, Prof. YanguoQin, left Changchun for Wuhan to save the patients suffering from the COVID-1…
2020-03-27
1. Nanomaterials with enzyme-like characteristics (nanozymes): next-generation artificial enzymes (II) [Times Cited: 232] By: Wu, Jiangjiexing; Wang, Xiaoyu; Wang, Quan; et al. CHEMICAL S…
Home > Publications > Journal > content
Publications
Journal
Post: 2014-09-02 21:47  View:85941

International Journal of Bionic Engineering. The current Journal of Bionic Engineering, which has been financially sponsored by Jilin University and co-published by Science Press (China) and Springer, cited in Science Citation Index (SCI) and Engineering Index (EI), is the official Transactions of the Society.  

 

 
Editor-in-Chief 

Lu-quan Ren (Fellow of CAS), Jilin University, P. R. China

Associate Chief Editors

Julian F. V. Vincent, The University of Oxford, UK
Jin Tong, Jilin University, P. R. China

Jianrong Tan(Fellow of CAE), Zhejiang University, P. R. China

Executive Associate Editor-in-Chief

He Da, Jilin University, China

Editorial Board 
Yoseph Bar-Cohen
Friedrich G. Barth
Richard Bonser
Chu Shiang Chen
Mihai Chirita
Kyu Jin Cho
Robert L. Clark
Zhendong Dai
Denise DeLuca
Mark H. Dorfman
Steve Eichhorn
Feng Gao
Shirong Ge
Philippe Gorce
Zhiguang Guo
Zhiwu Han
Michael Hensel
David Howard
Hui Hu
Zhongmin Jin
Minjun Kim
Wilson Kindlein Jr.
Michael R. King
Yubin Lan
Johan Van Leeuwen
Dichen Li
Jianqiao Li
Xiaodong Li
Hao Liu
Chaozong Liu
Zhenning Liu
Kin Huat Low
Xinchun Lu
Xiyun Lu
Peter X. Ma
Tao Mei
Carlo Menon
Christoph Neinhuis
Hoon Cheol Park
Damiano Pasini
Lei Ren
Miguel Cerrolaza Rivas 
R. Andrew Russell
Vilas M. Salokhe
Sanjay P. Sane
Lincheng Shen
Thomas Speck
Yongduan Song
Thomas Stegmaier
Kahp-Yang Suh
Mao Sun
Jean-Claud Verbrugge
Fritz Vollrath
Zuankai Wang
Chengwei Wu
Caihua Xiong
Yuying Yan
Bangcheng Yang
Deyuan Zhang
Jianhua Zhang
Shujun Zhang
Peter Zioupos
Jet Propulsion Laboratory, USA
University of Vienna, Austria
The University of Reading, UK
Tsing Hua University, Taiwan, China
Medicine and Pharmacy University, Romania
Seoul National University, Korea
Duke University, USA
NUAA, China
Swedish Biomimetics 3000, Sweden
Environmental Research and Education, USA
Manchester Materials Science Centre, UK
Shanghai Jiao Tong University, China
China University of Mining and Technology, China
University of the South Toulon-Var, France
Chinese Academy of Sciences, China
Jilin University, China
Architectural Association, UK
University of Salford, UK
Iowa State University, USA
University of Leeds, UK
Drexel University, USA
Federal University of Rio Grande do Sul, Brazil
Cornell University, USA
USDA Agricultural Research Service, USA
Wageningen University, The Netherlands
Xi’an Jiaotong University, China
Jilin University, China
University of South Carolina, USA
Chiba University, Japan
University College London, UK
Jilin University, China
Nanyang Technological University, Singapore
Tsinghua University, Beijing, China
University of Science and Technology of China, China
University of Michigan, USA
Chinese Academy of Sciences, China
Simon Fraser University, Canada
Dresden University of Technology, Germany
Konkuk University, Korea
McGill University, Canada
University of Manchester, UK
Central University of Venezuela, Venezuela
Monash University, Australia
Asian Institute of Technology, Thailand
National Center for Biological Sciences, India
National University of Defense Technology, China
University of Freiburg, Germany
Beijing Jiaotong University, China
ITV Denkendorf, Germany
Seoul National University, Korea
Beijing University, China
Université Libre de Bruxelles, Belgium
Oxford University, UK
City University of Hong Kong, China
Dalian University of Technology, China
Huazhong University of Science and Technology, China 
The University of Nottingham, UK
Sichuan University, China
Beihang University, China
Shanghai University, China
Gloucestershire University, UK
Cranfield University, UK
   
   

 

Address: C508 Dingxin Building, Jilin University, 2699 Qianjin Street, Changchun 130012, P. R. China
Copyright © 2020 International Society of Bionic Engineering All Rights Reserved
吉ICP备11002416号-1